Lite kort om Bibelns validitet

... är ingen utan Jesus!!

Stora Lilla Jag

Lite kort om Bibelns validitet och viktiga budskap

 

Tillhör du dem som precis som jag gjorde tidigare, utgår ifrån att Bibeln är en gammal bok som inte har så stor relevans idag? Tänker du att den visdom och det kärleksbudskap som finns däri inte går att ta till sig och tillämpa i den moderna världen utan att den uteslutande är bunden till tiden för när den skrevs? Tänker du att den kanske till och med har blivit modifierad under tidens gång?

 

Det finns otaliga original av Bibeln som kan dateras och jämföras med varandra. Här har man sett att skillnaderna dem emellan är mycket små och Bibeln vi har idag är mycket väl bevarad.

 

Bibeln innehåller varningar mot allt det vi håller på med i västvärlden: spiritism, medialitet, avgudadyrkan etc.

 

The Case for Christ Lee Strobel

https://www.youtube.com/watch?v=XqgQ9g2MV_8

 

The Atheist delusion

https://www.youtube.com/watch?v=ChWiZ3iXWwM

 

Evolution Vs God

https://www.youtube.com/watch?v=U0u3-2CGOMQ