Nyandliga läror och motargument

... är ingen utan Jesus!!

Stora Lilla Jag

 

 

Några nycklar för att veta om något är från Gud eller inte:

 

Är det från Gud är det alltid 100% - inte 78 och inte 120%. Det är alltid spot on. Det varken förstorar eller förminskar.

 

Är det från Gud är resultatet varaktigt

 

Är det från Gud så för det oss närmre honom, fördjupar vår Gudsrelation - männisor får upprättelse och Gud blir upphöjd

 

Är det från Gud bygger det upp och ger tröst - varaktigt

 

Är det från Gud får hela sanningen plats - Om vi bara stryker medhårs underbygger vi ofta en felaktig världsbild

 

Är det från Gud är målet kärlek

 

Är det från Gud rymmer det en ofantlig nåd

 

 

"Logik" från nyandligheten som inte går ihop:

 

Allt är en illusion men det är väldigt viktigt att du jordar dig... What?!

 

Rädsla kommer från egot men du måste tänka på att sätta upp ett skydd varje dag... What?!

 

Vi är alla gudar. Men det är en utmaning att styra över våra egna tankar och känslor - för att inte tala om våra liv och öden... Hm...

 

Yoga är bara en träningsform men en stor anledning att vi gör det är för att fördjupa kontakten med vårt inre och högre jag... Eller?

 

Nyandligheten handlar om ljus och kärlek och det är viktigt att vi har koll på att vi ska vända oss inåt med varje utmaning... Sätt dig och meditera tänk positivt! Men var medveten om att om du fokuserar på en medmänniskas problem så befäster du hennes problem och är medskapare till det... Really?!

 

Vi är alla vår egen bästa lärare och har tillgång till alla svar men det är viktigt att vi hittar en bra mentor...

 

Varje nytt verktyg och ny bok har verkligen potential att förändra liv men det är bäst att vi inte missar ett tillfälle utan köper alla nya böcker...

 

Allt är energi och vi är gudar men när strömmen går sitter vi i mörkret...